översatt innehåll

Översätt innehållet från webbplatsen till de angivna språken. Översättningarna bör vara exakta, kontextuellt lämpliga för en e-handelspublik och stämma överens med den lokala kulturen för varje språks talare. Behåll webbplatsens professionella, men tillgängliga ton och se till att varumärkesbudskapet är konsekvent. Ge översättningar för dessa språk som en array av objekt och följ följande riktlinjer: Förenklad kinesiska (zh-CN): Lokalisera innehåll för Fastlandskina med fokus på kulturella nyanser och specifika e-handelspraktiker. Var uppmärksam på nyanserna i betydelsen vid teckenval.