oversatt innhold

Oversett innholdet fra nettsiden til de angitte språkene. Oversettelsene bør være nøyaktige, kontekstmessig passende for en e-handelspublikum og resonere med den lokale kulturen til hvert språks talere. Oppretthold nettstedets profesjonelle, men tilgjengelige tone og sørg for konsistens i merkevaremeldingene. Lever oversettelser for disse språkene som en rekke objekter, og overhold følgende retningslinjer: Forenklet kinesisk (zh-CN): Lokaliser innhold for Fastlands-Kina med fokus på kulturelle nyanser og spesifikke e-handelspraksis. Vær oppmerksom på finessene i betydningen i valg av tegn.