oversat indhold

Oversæt indholdet fra webstedet til de angivne sprog. Oversættelserne skal være nøjagtige, kontekstuel relevant for et e-handelspublikum og resonere med den lokale kultur for hver sprogs talere. Oprethold websitets professionelle, men tilgængelige tone og sørg for konsistens i brandbudskaberne. Lever oversættelser til disse sprog som et array af objekter og overhold følgende retningslinjer: Kinesisk (forenklet) (zh-CN): Lokalisér indhold til Fastlands-Kina med fokus på kulturelle nuancer og specifikke e-handelspraksis. Vær opmærksom på finesserne i betydningen i valg af tegn.